WWW.THAI ELEC CLUB.COM
Author Topic: พีแอลซี (PLC) ในงานควบคุมอัตโนมัติ (Automation)  (Read 562 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 700
    • View Profile
    • Email
Advertisement

พีแอลซี (PLC) ในงานควบคุมอัตโนมัติ (Automation) เมื่อพูดถึงระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ทางด้านอุตสาหกรรม ที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนา วิธีการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต และทำให้การผลิตมีความน่าเชื่อถือสูง  ปัจจุบันทุกบริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสายงานการผลิตไปที่ระบบการผลิตแบบ โดยใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machine)
รูปภาพแสดงส่วนประกอบภายใน PLCรูปภาพแสดงอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับ PLC ในลักษณะเป็น Input


รูปภาพแสดงอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับ PLC ในลักษณะเป็น Input (ต่อ)รูปภาพแสดงอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับ PLC ในลักษณะเป็น Outputรูปภาพแสดงอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับ PLC ในลักษณะเป็น Output (ต่อ)

 

      เมื่อกล่าวถึง เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machine) สิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้เครื่องจักรนั้น สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกท่านคงได้รู้จักกันดีในนาม พีแอลซี (PLC : Programmable Logic Controller)  คือ หน่วยประมวลผลที่สามารถโปรแกรมได้  เพื่อช่วยจัดการควบคุม สั่งงาน รับค่าเซนเซอร์ ต่าง ๆ และกำหนดการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ  ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการทนต่อสัญญาณรบกวน หรือใช้งานในสภาวะอากาศที่เลวร้าย มีฝุ่น ความชื้น ละอองน้ำ น้ำมัน ใช้ในสภาพอากาศ ร้อน หนาว  และการใช้งานที่ต้องทำงานตลอดเวลา 24 ชม.  พีแอลซี จึงเป็นที่นิยมสำหรับการนำมาควบคุมระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ    นอกเหนือจากการควบคุมการทำงานของระบบแล้ว ปัจจุบัน PLC ได้ถูกพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ฟังก์ชันการติดต่อกับอุปกรณ์ ภายนอก ที่มีความเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  และมีรูปแบบการเชื่อมต่อ ที่หลากหลาย อาทิเช่น  RS232 RS485  LAN  CC-Link  Device Net  Modbus RTU SCADA  รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบ Wizard รวมถึงความสามารถของตัว พีแอลซี เองที่มีประสิทภาพสูงขึ้นเรื่องของความเร็วในการประมวลผล หน่วยความจำที่มีให้ใช้งานมากขึ้น
       นอกจาก พีแอลซี แล้ว หน่วยประมวลผลที่มีความนิยมอีกตัวหนึ่งก็คงหนีไม่พ้น คอมพิวเตอร์ (PC)  ซึ่งก็จะเป็น คอมพิวเตอร์ เกรด อุตสาหกรรม หรือ  Industrial PC  ปัจจุบันก็ มีความนิยมนำมาใช้งานในการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ไม่น้อยไปกว่า PLC  เช่นกัน ด้วยรูปแบบที่นักพัฒนา สามารถเข้าถึงกับระบบ ฐานข้อมูล ด้วยการใช้งานในฟังก์ชัน ของ Windows เองที่รองรับ พื้นที่หน่วยความจำค่อนข้างมาก (Hard disk) และมีความเหมาะสมสำหรับงานที่มีความต้องการประมวลผงทางคนิตสาตร์ที่มีความ ซับซ้อนสูง รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมที่อยู่ในรูปแบบ Text Base ที่มีความนิยม และมีสื่อการสอนที่มากมาย เช่น ภาษา C C#  VB  .Net  ก็สามารถนำมาประยุกต์ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติได้ รวมไปถึง Lab View ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขียนบน PC และได้ออกแบบให้การเขียนโปรแกรมเป็นลักษณะของ Data Flow ซึ่งมีฟังก์ชันที่รองรับการเข้าถึง Hardware มากขึ้น ก็สามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อให้ คอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ ได้เช่นกัน
      อย่างไรก็ตาม พีแอลซี (PLC) ก็ยังได้รับความนิยมและมีความน่าเชื่อถือสูง และยังมีความเหมาะสมกับการควบคุมในระบบควบคุมอัตโนมัติ มากที่สุดในปัจจุบัน  ใช้งานง่าย แก้ไขเพิ่มเติมง่าย และเป็นรูปแบบสากล จึงเลี่ยงไม่ได้ ที่ วิศกร ที่ทำงานทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ จำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับ พีแอลซี  อย่างน้อย พื้นฐานการใช้งาน พีแอลซี ไปจนถึงการประยุกต์ การใช้งาน พีแอลซี  เพื่อเข้าใจและสามารถทำงานควบคุมดูแล รวมไปถึงการออกแบบ เกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติได้ตัวอย่างการประยุกต์นำ PLC ไปใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control (1)

ระับบเเปิดปิดประตูอัตโนมัติ
ตัวอย่างการประยุกต์นำ PLC ไปใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control (2)

ระบบการตรวจเช็คการตรวจสอบระดับของเหลวในภาชนะตัวอย่างการประยุกต์นำ PLC ไปใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control (3)

ระบบการนับบรรจุสารเคมีลงขวดพร้อมนับจำนวนผลิตภัณ์
Credit : http://www.engineer007.com