THAI ELEC CLUB

ตลาดออนไลน์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ => โฆษณาฟรี อะไรก็ได้ => Topic started by: itopinter_111 on April 15, 2019, 10:30:33 pm

Title: รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 1000 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 60
Post by: itopinter_111 on April 15, 2019, 10:30:33 pm
รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 1000 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 60

(https://c.lnwfile.com/_/c/_raw/ab/cj/rr.jpg)

 (https://www.attorney285.co.th/p/2448)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2448

 (https://www.attorney285.co.th/p/2448)รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 1000 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 214 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด A4
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
ส่วนที่ 5 แผนการศึกษา พ.ศ.2560-2579
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
1. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในระบบ
2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษานอกระบบ
3. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาพิเศษ
4. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่วนที่ 7 ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนาธรรม
ส่วนที่ 8 ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
1. ความรู้ในการวางแผนการศึกษา
2. การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
3. การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
ส่วนที่ 9 ควารู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1. ความรุ้ในทางงานการศึกาา
2. ความรู้ด้านวิชาการศึกษา
3. ความรู้ด้านการพัฒนาการศึกษา
4. ความรู้ด้านการตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
5. สื่อ นวัตกรรมและเทคดนโลยีทางการศึกษา
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69 (https://www.attorney285.co.th/category/69)​

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order (https://www.attorney285.co.th/how2order)  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th (https://www.attorney285.co.th/) 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law (http://www.facebook.com/attorney285.Law) 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 

(https://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)
(http://upic.me/i/h1/qrlineattorney285200.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


(http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20151201153923_b.jpg) (https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=052efe-35-5-e50a8531b8403c2b6c16aeb4e42db111173cbc8&markID=firstmark)
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)