THAI ELEC CLUB

ประกาศรับสมัครงาน => หางาน อุดร ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ => Topic started by: admin on April 15, 2018, 10:58:20 pm

Title: บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Production Supervisor
Post by: admin on April 15, 2018, 10:58:20 pm


ชื่อ :บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด
ที่อยู่ : 234,234/1 หมู่.8 ต.โนนสูง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
เบอร์โทร :0-4229-5505 ต่อ 108 หรือ 084-0300929
Fax :
E-mail :
พนักงาน, หางานอุดร, งานอุดร, บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด, สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Production Supervisor


บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด
มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Production Supervisor จำนวน 1 อัตรา

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ คือ
1.ดูแล ควบคุมสายการผลิตและพนักงาน ให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2.สรุปรายงานเกี่ยวกับการผลิต รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
3.บริหารจัดการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน
4.รายงานปัญหาที่พบในสายการผลิต ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อทำการแก้ปัญหา

คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา ป.ตรี/สาขาวิทยาศาสตร์ , ครุศาสตร์อุตสาหกรรม , เทคโนโลยีอุตสาหกรรม , วิศวกรรมศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยกเว้นโยธา
2.อายุ 22 ปี ขึ้นไป เพศชาย
3.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4.มีร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพแข็งแรง สมประกอบไม่ทุพพลภาพ
5.สามารถเดินทางไปฝึกอบรมงานหรือปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
6.พ้นภาระทางทหารแล้ว

เอกสารในการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.ใบรับรองการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
5.เอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส,ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร [สด.43 หรือ สด.8]

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือติดต่อสอบถามได้ที่ แผนก ทรัพยากรมนุษย์
โทร. 0-4229-5505 ต่อ 108 หรือ 084-0300929

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561
ที่อยู่ : 234,234/1 หมู่.8 ต.โนนสูง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330