Author Topic: วงจรกำเนิดเสียงสัตว์ง่ายๆ  (Read 279 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
    • View Profile
Advertisement
นี่เป็นวงจรกำเนิดเสียงสัตว์ง่ายๆ ที่น่าสนใจเพราะใช้ไอซีสำเร็จรูปและสร้างง่ายดี

การทำงานของวงจร วงจรนี้ใช้ไอซี เบอร์ HT82231 ซึ่งเป็น IC สำเร็จรูปที่สามารถกำเนิดเสียงสัตว์ต่าง ๆ ได้ โดยการกำเนิดเสียงจะขึ้นอยู่กับการกดสวิตช์ S1-S8 ในการกดสวิตช์แต่ละตัวจะเป็นการเลือกเสียงสัตว์ต่าง ๆ และในการกดแต่ละครั้ง LED1, LED2 จะติดสลับกันตามเสียงที่ได้ยิน โดยมี R1, R2 คอยจำกัดกระแสให้ LED แต่ละตัว สัญญาณที่ได้จะออกมาทางขา 19 แล้วนำไปขยายให้แรงขึ้นด้วย Q1 นอกจากนี้ยังมี VR1 ที่สามารถปรับเสียงที่เราจะได้ยินให้เร็ว หรือช้าได้ตามต้องการ C1, C2 ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่