Author Topic: วงจรกรองแถบความถี่เสียง  (Read 261 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
    • View Profile
Advertisement


  วงจรนี้เป็นวงจรกรองความถี่เสียงซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 300 เฮิรตซ์ – 3.1 กิโลเฮิรตซ์ เป็นช่วงที่มนุษย์ใช้ในการพูดคุยกันนั่นเอง ซึ่งวงจรนี้เป็นการสร้างวงจรกรองความถี่สูงผ่านและความถี่ต่ำผ่าน โดยการทำแคสเคด ( Cascaded ) กัน ทำให้ได้วงจรกรองแถบความถี่ที่สมบูรณ์นั่นเอง

 
    
 
    
                  ส่วนแรกของไอซี TL072 ซึ่งประกอบด้วยออปแอมป์ 2 ชุด ด้วยกัน วงจรใช้ตัวเก็บประจุ 2 ตัว และ ความต้านทาน 2 ตัว ต่อกันเป็นวงจรกรองความถี่สูงผ่านแบบ Sallen and keys ค่าต่างๆ แสดง ดังรูป ความถี่คัทออฟที่ได้ในช่วงนี้คือ 300 เฮิรตซ์ ( ที่จุดตัด 3 dB )

 
        
    
                  เนื่องจากเราใช้ไฟเลี้ยงชุดเดียวกันทั้งวงจร เราจึงต้องสร้างวงจรดีคัปปลิ้ง ( decoupling ) เพื่อลดระดับแรงดันให้เหลือครึ่งหนึ่งเพื่อใช้ในการไบอัสให้กับขา ( In Put )  ของ IC1/1 ( ขา 5 ) ด้วยการต่อตัวต้านทานขนาด 10 กิโลโอห์ม 2 ตัว และตัวเก็บประจุขนาด 10 ไมโครฟารัดเข้าด้วยกัน

 
        
    
                  จากนั้นสัญญาณ ( Out Put ) ที่ได้จาก IC1/1 นั้นก็จะถูกส่งไปเป็นสัญญาณ ( In Put ) ให้กับ IC1/2 ซึ่งออปแอมป์ตัวที่สองนี้ก็ยังคงต่อเป็นวงจรกรองความถี่แบบ Sallen and keys อยู่ เพียงแต่เป็นการต่อวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน ซึ่งจะได้ความถี่คัทออฟประมาณ 3.1 kHz

 
        
    
                  การกรองนั้นใช้บัตเตอร์วอร์ท ( Butterworth response characteristics ) เพื่อหาค่าสูงสุดของแถบผ่าน โดยทั้งหมดใช้อัตราขยายแรงดันที่ 0 dB โดยระดับสัญญาณ ( In Put ) สูงสุดก่อนการคัปปลิ้งอยู่ที่ประมาณ 3.5 VRMS

 
        
    
                  ส่วนตัวต้านทาน 560 โอห์มที่ต่ออยู่ด้าน ( Out Put ) ของ IC1/2 นั้นเพื่อป้องกันการลัดวงจร