Author Topic: 5 สิ่งที่ควรทำ ถ้า อยากเจริญก้าวหน้าในที่ทำงาน  (Read 438 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
    • View Profile
Advertisement
5 สิ่งที่ควรทำ ถ้า อยากเจริญก้าวหน้าในที่ทำงาน            ถ้าท่านอยากเจริญก้าวหน้าในที่ทำงาน ในบทความนี้มีคำตอบ ท่านสามารถเจริญก้าวหน้าในที่ทำงานได้ ถ้าท่านปฏิบัติตัวดังนี้

            ๑.จงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งความรู้ในเชิงกว้างและความรู้ในเชิงลึก จงรอบรู้และจงรู้ลึก บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เขาจะเป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังคำพูดของสตีฟ จอบส์ ได้กล่าวไว้ในสุนทรพจน์ที่พูดให้นักศึกษาจบใหม่ว่า “ จงหิวกระหายที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา” หลายคนเรียนจบปริญญาตรีแล้ว คิดว่าจบการศึกษาแล้ว แต่แท้ที่จริงแล้ว บุคคลที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต

            2.จงเป็นนักคิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ บุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพในระดับสูง มักจะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอ ดังตัวอย่างเช่น เอดิสัน นักประดิษฐ์เอกของโลกเขามีสินค้าหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดอยู่เสมอ รวมผลงานทั้งหมดมากกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ได้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่เขา ฉะนั้น ถ้าท่านอยากร่ำรวยและอยากประสบความสำเร็จในระดับประเทศไทยหรือระดับโลก ท่านต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ

            3.จงเป็นคนทำงานอย่างกระตือรือร้น รวดเร็ว ทันใจ บุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มักเป็นคนที่ทำงานอย่างกระตือรือร้น เมื่อเจ้านายมอบหมายงานก็จะทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว มีความทันสมัยกล่าวคือ มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยในการทำงาน เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ โทรศัพท์มือถือ เข้าช่วยในการทำงาน มีความทันเหตุการณ์ กล่าวคือเป็นนักติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ เมื่อเจ้านายถามถึงสภาวะการตลาด การแข่งขัน เศรษฐกิจ การเมือง สามารถตอบได้อย่างมั่นใจ แต่ตรงกันข้ามบุคคลที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน พวกเขามักทำอะไร เชื่องช้า ขาดความกระตือรือร้น ไม่ทันใจ

            4.จงมีมนุษยสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ความสามัคคีและรู้จักทำงานเป็นทีม  คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่ให้ความร่วมมือในการทำงาน เราลองสังเกตเศรษฐีหรือมหาเศรษฐี เขาไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องมีลูกน้อง ยิ่งถ้าอยากร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็ต้องมีลูกน้องเก่งๆ ช่วยงานเป็นจำนวนมาก ดังเช่นบริษัทใหญ่ๆในระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้งจงมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม

            5.จงเป็นคนที่รับผิดรับชอบในหน้าที่การทำงานของตนเอง คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง เขากล้าที่จะตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจผิดพลาด เขาก็จะยอมรับความผิดพลาดนั้นโดยไม่มีข้อแก้ตัว อีกทั้งยังเป็นคนที่รักษาคำพูด การแสดงความรับผิดชอบของเขาจึงทำให้เป็นที่เคารพและศรัธทาแก่ผู้พบเห็นรวมไปทั้งเจ้านายและลูกค้าก็เกิดความไว้วางใจ เชื่อมั่น

            ดังนั้น 5 สิ่งที่ควรทำ ถ้า อยากเจริญก้าวหน้าในที่ทำงาน ที่กระผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ถ้าท่านนำเอาไปปฏิบัติกระผมเชื่อว่า ท่านจะเป็นคนหนึ่งที่จะทำงานได้อย่างก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน